Konferencja naukowa pt. „Instrumenty typu AT1 i RT1 Contingent Convertible - doświadczenia międzynarodowe oraz perspektywa polska”

data aktualizacji 05 listopada 2019

Banner Konferencja 14.11.2019

14 listopada 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizują wspólnie międzynarodową konferencję poświęconą instrumentom zaliczanym do kategorii kapitałów bankowych warstwy AT1, zwanych contingent convertibles (tzw. CoCos). Instrumenty AT1 znalazły zastosowanie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyczyniając się do wzmocnienia bazy kapitałowej oraz podniesienia zdolności absorpcji strat przez funkcjonujące tam banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Żaden z podmiotów z siedzibą w Polsce nie podjął się jak dotąd emisji papierów AT1. Konferencja będzie poświęcona możliwościom i kierunkom rozwoju zastosowania tego typu instrumentów przez banki mające siedzibę w Polsce oraz zastosowaniu ich w Europie. 

Termin konferencji jest podyktowany planami rozpoczęcia w Polsce działań regulacyjnych dotyczących wprowadzenia instrumentów AT1 do polskiego porządku prawnego. Przeprowadzone podczas konferencji dyskusje i poczynione wnioski będą mogły przyczynić się istotnie do stworzenia wysokiej jakości regulacji w zakresie contingent convertibles.

W panelach dyskusyjnych towarzyszących konferencji, które będą moderowane przez Jacka Jastrzębskiego – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Marcina Liberadzkiego – Profesora SGH, oprócz wymienionych w agendzie prelegentów swój udział potwierdzili m.in.: Mirosław Panek – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Bożena Graczyk  Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Jakub Niesłuchowski - Dyrektor Zarządzający w PKO BP, Andrzej Gałkowski – Partner, Head of Banking Sector w KPMG oraz Adam Stopyra – Partner w DWF Poland Jamka sp.k.

Konferencja ma charakter otwarty. Szczegółowa agenda konferencji znajduje się w załączonych materiałach. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej KNF.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronem medialnym wydarzenia jest PAP Biznes.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji Społecznej Urzędu KNF, tel. 22 262 48 59, e-mail: dks@knf.gov.pl