Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w Polsce

data aktualizacji 03 września 2019

Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została wydana nowa publikacja - Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w Polsce, Malwina Walenda, 2019.

Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w Polsce - okładka