Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych za II półrocze 2018 r. i I kwartał 2019 r.

data aktualizacji 22 sierpnia 2019

UKNF informuje, że dostępny jest raport nt. sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych za II półrocze 2018 r. i I kwartał 2019 r.