Konsultacje ESMA dotyczące short-term pressures

data aktualizacji 28 czerwca 2019

W dniu 24 czerwca 2019 r. ESMA opublikowała w ramach konsultacji publicznych kwestionariusz mający na celu zbadanie występowania na rynkach finansowych zjawiska short-termismu. Publikacja prasowa na ten temat dostępna jest w języku angielskim na stronie: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-short-termism-in-financial-markets

Short-termism może być rozumiany jako presja na krótkoterminowe wyniki powiązana m.in. z przyjmowaniem zbyt krótkiego horyzontu inwestycyjnego oraz kosztem celów długoterminowych takich jak przykładowo inwestycje w kapitał ludzki oraz stabilny rozwój przedsiębiorstwa. 

Udzielone odpowiedzi posłużą ESMA do sporządzenia raportu mającego stanowić odpowiedź na wezwanie Komisji Europejskiej, które zostało skierowane do wszystkich Europejskich Organów Nadzoru oraz którego celem jest zebranie dowodów na występowanie negatywnego zjawiska short-termismu. Wezwanie Komisji Europejskiej jest dostępne na stronie w języku angielskim: Call for advice

Kwestionariusz jest dostępny w języku angielskim pod adresem: EUSurvey  do dnia 29 lipca 2019 r.

UKNF zachęca do wypełniania kwestionariusza zarówno profesjonalnych uczestników rynku finansowego, jak i inwestorów detalicznych. Raport ESMA, który zostanie stworzony na podstawie udzielonych odpowiedzi będzie dla Komisji Europejskiej bazą dla ewentualnych dalszych działań, w szczególności prac legislacyjnych.