Firmy Audytorskie badające JZP

data aktualizacji 02 kwietnia 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje do wiadomości i stosownego wykorzystania informację nt. opublikowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego.

Wykaz może w szczególności posłużyć JZP w procedurze wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego.

Link do wykazu opublikowanego przez PANA - https://pana.gov.pl/media/srlbiv3n/wykaz-firm-audytorskich.pdf