Metodyka BION 2019 dla banków

data aktualizacji 28 marca 2019

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF opublikowany został dokument pt. Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION) z dnia 28 marca 2019 r.