Brexit - FCA uruchomił nabór notyfikacji w ramach Temporary Permissions Regime

data aktualizacji 15 stycznia 2019

UKNF informuje, że brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) uruchomił nabór notyfikacji w ramach Temporary Permissions Regime (TPR).

TPR ma umożliwić instytucjom finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które dotychczas prowadziły działalność na terytorium Wielkiej Brytanii dzięki swobodzie przedsiębiorczości i świadczenia usług (np. transgranicznie, poprzez oddział lub wprowadzając do obrotu jednostki uczestnictwa) uzyskanie tymczasowych zezwoleń na kontynuację działalności w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (brexit). Bezumowny brexit oznaczać będzie bowiem utratę możliwości prowadzenia przez te podmioty działalności na dotychczasowych zasadach i wymagać będzie uzyskania stosownych zezwoleń od brytyjskich organów nadzoru finansowego.

FCA uruchomiło w okresie od dnia 7.01 do dnia 28.03.2019 r. nabór notyfikacji dotyczących uczestnictwa w reżimie TPR. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej FCA, pod adresem: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/notification-window-temporary-permissions-regime-now-open