TIFS dla nadzorców sektora bankowego i ubezpieczeniowego

data aktualizacji 06 grudnia 2018

W dniach 14-16 oraz 21-23 listopada br. w ramach dziewiątej edycji Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego – TIFS, Urząd KNF zorganizował dwa programy szkoleniowe dla nadzorców sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Tegoroczny program dla nadzorców sektora bankowego koncentrował się na ryzyku kredytowym z naciskiem na kredyty zagrożone z perspektywy nadzorcy w kraju UE, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Program ubezpieczeniowy obejmował bieżące wyzwania w nadzorze opartym na ryzyku pod kątem systemu zarządzania, oceny członków zarządu, rad nadzorczych i udziałowców kwalifikowanych oraz kwestii konsumenckich tj. zarządzania produktem i adekwatności produktu. W nowej siedzibie polskiego nadzoru spotkało się łącznie 30 przedstawicieli administracji z 18 państw członkowskich UE i krajów priorytetowych dla polskiej polityki zagranicznej, uczestnicząc w forum do dyskusji i wymieniając doświadczenia nadzorcze przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy fachowej.