Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018

data aktualizacji 30 października 2018

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018 – European Common Enforcement Priorities for 2018 IFRS financial statements (ESMA32-63-503)

Stanowisko wraz z komunikatem prasowym jest dostępne na stronie internetowej ESMA.