Planowane przedłużenie interwencji produktowej ESMA w zakresie opcji binarnych oraz CFD

data aktualizacji 01 października 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Nr 2018/1466  z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do opcji binarnych. 

Treść Decyzji ESMA dostępna jest w pod poniższym adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2018:245:TOC

UKNF informuje także, że ESMA opublikował na swojej stronie internetowej pod poniższymi adresami komunikaty dotyczące przedłużenia interwencji produktowej ESMA w zakresie opcji binarnych oraz CFD. 

Opcje Binarne

Komunikat ESMA z dnia 1.10.2018 r. o publikacji Decyzji ESMA w sprawie przedłużenia interwencji produktowej dotyczącej opcji binarnych w Dzienniku Urzędowym UE. Polska wersja językowa komunikatu dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2018-esma35-43-1391_bo_renewal_decision_notice_pl_0.pdf

Poprzedni komunikat ESMA z dnia 24.08.2018 r. dotyczący planowanego przedłużenia interwencji oraz jej zakresu. Angielska wersja językowa dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-prohibition-binary-options-further-three-months

Urząd załącza również robocze tłumaczenie komunikatu z dnia 24.08.2018 r. na język polski.
icon_doc_pdf_small  tłumaczenie komunikatu

Informujemy, że wiążące przepisy dotyczące interwencji ESMA publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

CFD

Komunikat ESMA z dnia 28.09.2018 r. dotyczący planowanego przedłużenia interwencji w sprawie CFD oraz jej zakresu. Angielska wersja językowa dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restriction-cfds-further-three-months

Urząd załącza również robocze tłumaczenie komunikatu z dnia 28.09.2018 r. na język polski.
icon_doc_pdf_small  tłumaczenie komunikatu

Informujemy, że wiążące przepisy dotyczące interwencji ESMA publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nowe Q&A ESMA w sprawie interwencji produktowej

Jednocześnie Urząd informuje, że ESMA opublikował aktualną wersję Pytań i Odpowiedzi (Q&A) w sprawie środków interwencji produktowej, z uwzględnieniem nowego pytania 5.12 doprecyzowującego, że Decyzją ESMA ws. CFD objęte są również transakcje rolling spot forex. Tekst Q&A jest dostępny pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf