Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2017 rok

data aktualizacji 12 lipca 2018

Informujemy, że w serwisie internetowym została opublikowana nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.