Nowa publikacja pt. Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych (...)

data aktualizacji 11 czerwca 2018

Nowa publikacja pt. Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych, E. Lusa, 2018

Przewodnik dla członków rad nadzorczych Aktualność