Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwowym Bankiem Pakistanu oraz Komisją Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 30 maja 2018

W środę, 30 maja 2018 r. Państwowy Bank Pakistanu (State Bank of Pakistan) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji o istotnych wydarzeniach na rynkach finansowych w Islamskiej Republice Pakistanu i w Polsce oraz na temat kwestii regulacyjnych i nadzorczych. 

Współpraca SBP oraz KNF skupi się na działaniach takich jak wymiana informacji dotyczących aktów prawnych ze sfery rynku finansowego oraz zaakceptowanych standardów działalności nadzorowanych podmiotów i regułach sprawowanego nad nimi nadzoru. Umożliwi również stronom współpracę w formie wspólnych projektów badawczych i wsparcia w szkoleniu specjalistów, a także ułatwi nawiązywanie kontaktów z instytucjami finansowymi w obu krajach.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Urzędu KNF przez Shafqata Ali Khana, Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Warszawie oraz Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF1             Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF2            

Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF3            Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF4           

 Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF5             Porozumienie_PB_Pakistanu_oraz_KNF6