Komunikat KNF dotyczący restrukturyzacji SKOK Piast

data aktualizacji 29 maja 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 r. jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast (SKOK Piast) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. 

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Piast na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Piast przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Piast, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Piast. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 12 czerwca 2018 r. włącznie. Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Piast, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.