Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

data aktualizacji 30 kwietnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o zasadach dotyczących przekazywania do KNF zgłoszeń w sprawie wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji   (o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także w art. 2 ust. 1 lit. j Dyrektywy MIFID II). Treść Informacji UKNF w tej sprawie dostępna jest pod następującym linkiem.