Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2019 rok

data aktualizacji 16 kwietnia 2019

Informacja na temat planów finansowych banków komercyjnych w 2019 r. Dane pochodzą z badania pozasprawozdawczego i zawierają prognozy: makroekonomiczne, pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat oraz adekwatności kapitałowej. Materiał analityczny uwzględnia odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 88,9% na koniec 2018 r.