Informacja w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

data aktualizacji 15 listopada 2018

Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego informuje, że terminy kolejnych egzaminów na pośrednika kredytu hipotecznego zostały wyznaczone w dniach:
- 20 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00,
- 17 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Miejsce odbywania się egzaminu będzie uzależnione od ilości zgłoszonych osób i zostanie podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w późniejszym terminie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego może być złożony osobiście do biura podawczego UKNF, drogą pocztową na adres UKNF lub drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres egzaminy@knf.gov.pl, z datą stempla pocztowego lub datą wpływu do UKNF wpływu nie późniejszą niż:
- 07 stycznia 2019 r. w przypadku egzaminu w dniu 20 stycznia 2019 r.
- 01 lutego 2019 r. w przypadku egzaminu w dniu 17 lutego 2019 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 600 zł i należy ją wnieść na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  25 1010 0068 6800 0000 0000 0037 nie później niż w dniu:
- 07 stycznia 2019 r. w przypadku egzaminu w dniu 20 stycznia 2019 r.
- 01 lutego 2019 r. w przypadku egzaminu w dniu 17 lutego 2019 r.
W opisie przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata egzaminacyjna.

Więcej informacji na temat egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego (w tym formularz wniosku o przystąpienie do egzaminu – do pobrania) znajduje się w zakładce EGZAMINY.