Środki ESMA w zakresie interwencji produktowej w stosunku do kontraktów różnic kursowych (CFD) i opcji binarnych oferowanych inwestorom detalicznym

data aktualizacji 27 marca 2018

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uzgodnił środki w zakresie interwencji produktowej dotyczące oferowania kontraktów różnic kursowych (ang. contracts for differences, CFD) i opcji binarnych inwestorom detalicznym w Unii Europejskiej (UE).

Komunikat prasowy ESMA dot. interwencji produktowej
ESMA pytania ws. interwencji produktowej

Press Release Product Intervention
Product Intervention FAQs