Nowe seminarium CEDUR pt. "Nowe wymogi sprawozdawcze dla SKOK", 14 lutego 2018 r.

data aktualizacji 02 lutego 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium CEDUR pt. "Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych", które odbędzie się 14 lutego 2018 roku.

Celem seminarium jest przybliżenie sektorowi SKOK nowych wymagań dotyczących sprawozdawczości związanych z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w tej sprawie.

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy