Informacja dla pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych, wykonujących działalność na dzień 22 lipca 2017 r.

data aktualizacji 08 lutego 2018

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że zgodnie z art. 88, 89 i 90 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2017.819 j.t.), pośrednicy kredytowi działu I i II oraz instytucje pożyczkowe, którzy prowadzili w dniu 22 lipca 2017 r., tj. w dniu wejścia w życie ww. ustawy działalność gospodarczą w zakresie:

  • pośrednictwa kredytu hipotecznego,
  • udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego,
  • świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim,
i którzy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złożyli wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych działu I i II oraz rejestru instytucji pożyczkowych, i dotychczas nie zostali wpisani do Rejestru Pośredników Kredytowych Działu I, Rejestru Pośredników Kredytowych Działu II lub do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, mogą kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach, do dnia rozpatrzenia ich wniosku. Na rozpatrzenie wniosków Komisja Nadzoru Finansowego ma 6 miesięcy od dnia ich złożenia lub uzupełnienia.