Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Zmiana depozytariusza Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Data aktualizacji:

10 maja 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zgody Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji NWAI Domowi Maklerskiemu SA z siedzibą w Warszawie.