Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 10 maja 2024 roku

Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sebastian Skuza – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grzegorz Karpiński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wacław Turek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Marcin Wroński – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez Generali Investments Holding S.p.A. z siedzibą w Trieście (Włochy) akcji Generali Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000050329 („Generali TFI”), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Generali TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Generali TFI. 

Komisja wyznaczyła termin nabycia akcji Generali TFI na 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

2. Komisja zapoznała się z:

 • informacją w sprawie podsumowania czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, instytucjach płatniczych i u pośredników kredytu hipotecznego za rok 2023
 • informacją w sprawie sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku
 • informacją na temat banków sektora spółdzielczego objętych działaniami naprawczymi według stanu na 31 grudnia 2023 roku
 • raportem dotyczącym wartości aktywów w zarządzaniu przez zarządzających ASI w 2023 roku