Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Odwieszenie obrotu akcjami ManyDev Studio SE

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 9 maja 2024 roku skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę:

  • ManyDev Studio SE

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło w związku z opublikowaniem przez spółkę zaległego raportu okresowego.   

Odwieszenie nastąpiło 9 maja 2024 roku.