Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Ostateczna decyzja ws. Marka Kuczki

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 26 stycznia 2024 roku wydała ostateczną decyzję, utrzymującą w mocy decyzję z 16 czerwca 2023 roku, nakładającą na Marka Kuczkę kary pieniężne:

1) w wysokości 20 000 zł

za niezawiadomienie „Budopol-Wrocław” SA z siedzibą we Wrocławiu i Komisji o zmniejszeniu 1 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie1;

2) w wysokości 140 000 zł za niezawiadomienie:

a) Elkop SA z siedzibą w Płocku i Komisji o zwiększeniu 17 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%,
b) Elkop SA i Komisji o zwiększeniu 23 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%,

c) Elkop SE z siedzibą w Płocku i Komisji o zwiększeniu 25 maja 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie

oraz za niezawiadomienie:

d) Elkop SA i Komisji o zmniejszeniu 13 kwietnia 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 10%,
e) Elkop SE i Komisji o zmniejszeniu 26 sierpnia 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 10%,

f) Elkop SE i Komisji o zmniejszeniu 21 września 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie;

3) w wysokości 220 000 zł za niezawiadomienie:

a) Investment Friends SA z siedzibą w Płocku i Komisji o zwiększeniu 6 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%, 
b) Investment Friends SA i Komisji o zwiększeniu 16 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%, 

c) Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie i Komisji o zwiększeniu 9 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 15%, 

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie

oraz za niezawiadomienie:

d) Investment Friends SE i Komisji o zmniejszeniu 14 września 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 15%,
e) Investment Friends SE i Komisji o zmniejszeniu 6 października 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 10%,

f) Investment Friends SE i Komisji o zmniejszeniu 14 października 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie 

oraz za niezawiadomienie:

g) Investment Friends SA i Komisji o zmianie 7 grudnia 2017 roku  posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%, 
h) Investment Friends SE i Komisji o zmianie 6 lipca 2020 roku posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%,

i) Investment Friends SE i Komisji o zmianie 28 września 2020 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie;

4) w wysokości 40 000 zł za niezawiadomienie:

a) AllIn! Games SA z siedzibą w Krakowie i Komisji o zwiększeniu 28 sierpnia 2018 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie,

b) AllIn! Games SA i Komisji o zmniejszeniu 12 lipca 2019 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie;

5) w wysokości 110 000 zł za niezawiadomienie:

a) M-Trans SA z siedzibą w Warszawie i Komisji o zwiększeniu 16 czerwca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%, 
b) M-Trans SA i Komisji o zwiększeniu 29 listopada 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%, 
c) M-Trans SA i Komisji o zwiększeniu 27 grudnia 2018 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%,

d) M-Trans SA i Komisji o zwiększeniu 15 stycznia 2019 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 15%, 

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie

oraz za niezawiadomienie M-Trans SA i Komisji o zmniejszeniu 14 listopada 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie;

6) w wysokości 200 000 zł za niezawiadomienie:

a) Magna Polonia SA z siedzibą w Warszawie i Komisji o zwiększeniu 3 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%,
b) Magna Polonia SA i Komisji o zwiększeniu 21 marca 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%, 

c) Magna Polonia SA i Komisji o zwiększeniu 5 stycznia 2018 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 15%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie 

oraz za niezawiadomienie:

d) Magna Polonia SA i Komisji o zmniejszeniu 6 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 15%, 
e) Magna Polonia SA i Komisji o zmniejszeniu 8 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 10%,

f) Magna Polonia SA i Komisji o zmniejszeniu 14 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%, 

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie

oraz za niezawiadomienie:

g) Magna Polonia SA i Komisji o zmianie 24 listopada 2017 roku posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%, 
h) Magna Polonia SA i Komisji o zmianie 13 grudnia 2017 roku posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%,

i) Magna Polonia SA i Komisji o zmianie 12 czerwca 2020 roku posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów tego emitenta o co najmniej 2%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie;

7) w wysokości 140 000 zł za niezawiadomienie:

a) Present24 SA z siedzibą w Warszawie i Komisji o zwiększeniu 23 października 2017 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 5%,
b) Present24 SA i Komisji o zwiększeniu 9 stycznia 2018 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 10%,

c) Present24 SA i Komisji o zwiększeniu 27 listopada 2019 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta powyżej 15%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie

oraz za niezawiadomienie:

d) Present24 SA i Komisji o zmniejszeniu 29 kwietnia 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 15%,
e) Present24 SA i Komisji o zmniejszeniu 17 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 10%,

f) Present24 SA i Komisji o zmniejszeniu 27 lipca 2020 roku udziału w ogólnej liczbie głosów tego emitenta poniżej 5%,

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy o ofercie.

Po przeanalizowaniu wniosku Marka Kuczki o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 16 czerwca 2023 roku.

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt 1-7 wynosi 1 000 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych