Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Zaproszenie do udziału w pracach Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

7 lutego ESMA opublikowała zaproszenie do przesyłania zgłoszeń przez osoby zainteresowane udziałem w pracach Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (Securities and Markets Stakeholder Group, SMSG). 

SMSG, jako reprezentatywna grupa uczestników unijnego rynku kapitałowego, bierze udział zarówno w opracowywaniu przez ESMA jednolitego zbioru przepisów z zakresu usług finansowych, jak również w zapewnianiu jego spójnego stosowania w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia europejskiego nadzorcy interakcja z SMSG ułatwia konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat obszarów odpowiedzialności ESMA oraz zapewnia doradztwo w zakresie rozwoju jej polityki. W trakcie prac SMSG przedstawiciele uczestników unijnego rynku kapitałowego biorą aktywny udział w formułowaniu regulacji i polityki nadzorczej od początku procesu ich tworzenia. Reprezentanci uczestników aktywnych w poszczególnych państwach członkowskich mają też unikalną możliwość zaprezentowania uwarunkowań i specyfiki lokalnych rynków, które powinny być uwzględnione w toku prac SMSG i samej ESMA.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli: 

  • uczestników rynków finansowych działających w Unii Europejskiej
  • pracowników uczestników rynków finansowych
  • konsumentów
  • użytkowników usług finansowych 
  • małych i średnich przedsiębiorstw
  • środowiska akademickiego

Zainteresowani są proszeni o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z CV i listem motywacyjnym do 18 marca 2024 roku. ESMA rekomenduje skorzystanie ze wzoru życiorysu zaproponowanego przez Komisję Europejską.