Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 lutego 2024 roku

Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sebastian Skuza – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
 • Wacław Turek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Marcin Wroński – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń, zawartych w ramach AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA VARSOVIA SUCURSALA FLOREŞTI z siedzibą we Floreşti (Rumunia), pomiędzy Aegon Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie i ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia). Przeniesienie to wynika z umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (Business Transfer Agreement) zawartej 18 lipca 2023 roku.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody:

 • Allianz Inwestycje Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji przez Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie („Pekao SA”)
 • Allianz Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu PPK na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji przez Pekao SA
 • Allianz Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Dużych Spółek na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji przez Pekao SA
 • Allianz Duo Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji przez Pekao SA
 • Allianz Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Stabilnego Dochodu na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji przez Pekao SA