Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku