Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wysokość maksymalnej stopy technicznej

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

19 stycznia 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego został ogłoszony Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 17 stycznia 2024 roku w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej

Wysokość maksymalnej stopy technicznej obowiązująca od 1 maja 2024 roku wynosi 3,08%.