Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Ostateczna decyzja ws. Teresy Furmańczyk – byłego członka Rady Nadzorczej PGF SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 13 października 2023 roku wydała ostateczną decyzję, utrzymującą w mocy decyzję z 16 grudnia 2022 roku. Decyzją tą Komisja nałożyła na Teresę Furmańczyk – byłego członka Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej: Zastal SA) z siedzibą w Zielonej Górze („PGF”) 

  • karę pieniężną w wysokości 30 000 zł

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez PGF w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie 1.

Po przeanalizowaniu wniosku Teresy Furmańczyk o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 16 grudnia 2022 roku.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Do pobrania

Ostateczna decyzja ws. Teresy Furmańczyk – byłego członka Rady Nadzorczej PGF SA

plik .pdf, 425,4kB
Pobierz

Uchwała KNF nr 365/2023 z 13 października 2023 roku

plik .pdf, 174,6kB
Pobierz