Rynek kapitałowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane kwartalne domów maklerskich - II kwartał 2023 roku

Data aktualizacji:

Dane kwartalne domów maklerskich publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają: 

  • zagregowany poziom funduszy własnych i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, 
  • zagregowaną wartość aktywów klientów domów maklerskich, 
  • zagregowaną wartość aktywów, 
  • zagregowaną wartość zobowiązań i kapitałów własnych, 
  • zagregowane przychody i koszty.
Do pobrania

Dane dotyczące domów maklerskich wg stanu na 30 czerwca 2023

plik .xls, 139,8kB
Pobierz