Rynek kapitałowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane kwartalne TFI - II kwartał 2023 roku

Data aktualizacji:

Dane kwartalne TFI publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają: 

  • aktywa, 
  • dane o kapitale własnym, 
  • zobowiązania, 
  • wybrane dane o kosztach i przychodach, 
  • aktywa zarządzane przez TFI.
Do pobrania

Dane towarzystw funduszy inwestycyjnych wg stanu na 30 czerwca 2023

plik .xlsx, 65,3kB
Pobierz