Rynek kapitałowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane kwartalne TFI - IV kwartał 2022 roku

Data aktualizacji:

Dane kwartalne TFI publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają: 

  • aktywa, 
  • dane o kapitale własnym, 
  • zobowiązania, 
  • wybrane dane o kosztach i przychodach, 
  • aktywa zarządzane przez TFI.
Do pobrania

Dane towarzystw funduszy inwestycyjnych wg stanu na 31 grudnia 2022

plik .xlsx, 62,7kB
Pobierz