Stopy zwrotu OFE za okres od 30.09.2019 r. do 30.09.2022 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

PKO BP Bankowy OFE -4,244%
Allianz Polska OFE-6,758%
OFE PZU "Złota Jesień"-7,146%
OFE Pocztylion -7,785%
Aviva OFE Aviva Santander-8,537%
AEGON OFE-8,659%
Nationale-Nederlanden OFE-9,066%
Generali OFE-9,325%
UNIQA OFE
-9,379%
MetLife OFE -9,919%

 

Średnia ważona stopa zwrotu

- 8,292%