Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

data aktualizacji