Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 roku

data aktualizacji

Raport został przygotowany dla emitentów oraz uczestników rynku kapitałowego w Polsce i ma na celu przedstawienie zbiorczej informacji o ofertach publicznych zrealizowanych na rynku polskim w 2020 roku.