Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2020 roku

data aktualizacji