Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 4/2020

data aktualizacji

Dane kwartalne są prezentowane w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE.  
Publikacja w formacie *.xls jest dostępna nie później niż do końca drugiego miesiąca po końcu danego kwartału.