Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - III kwartał 2020 roku

data aktualizacji

Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za III kwartał 2020 r. - prezentowane stopy zwrotu dotyczą tylko funduszy, w których zostały wykazane aktywa na dzień 30.09.2019 r.