Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31.03.2020 r.

data aktualizacji