PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31.03.2020 r.

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty 31.03.2020

plik .xlsx, 25,2kB
Pobierz