Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2019 roku

data aktualizacji