Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 2/2019

data aktualizacji

Dane kwartalne są prezentowane w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE. 
Publikacja w formacie *.xls jest dostępna nie później niż do końca drugiego miesiąca po końcu danego kwartału.