Informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych 2017 r.

data aktualizacji