Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF

data aktualizacji 11 marca 2015