Sytuacja finansowa PTE w I połowie 2017 roku

data aktualizacji

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2017 r.