Dane ze sprawozdań dotyczące IKZE

data aktualizacji 09 października 2017

Dane za rok 2016

Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2016 r.
Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2016 r.


Dane za rok 2015

Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2015 r.
Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2015 r.


Dane za rok 2014

Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2014 r.
Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2014 r.
 


Dane za rok 2013


Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2013 r.
Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2013 r.


Dane za rok 2012

Informacje liczbowe o rynku IKZE za 2012 r.
Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2012 r.