Dane ze sprawozdań dotyczące IKE

data aktualizacji

Dane za rok 2016

Informacje liczbowe o rynku IKE za 2016 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2016 r.Dane za rok 2015

Informacje liczbowe o rynku IKE za 2015 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2015 r.Dane za rok 2014

 Informacje liczbowe o rynku IKE za 2014 r.
 
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2014 r.Dane za rok 2013

 Informacje liczbowe o rynku IKE za 2013 r.
 Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2013 r.


Dane za rok 2012

Informacje liczbowe o rynku IKE za 2012 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2012 r.

 

Dane za rok 2011

Informacje liczbowe o rynku IKE za 2011 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2011 r.
 

Dane za rok 2010

Informacje liczbowe o rynku IKE za 2010 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2010 r.


Dane za rok 2009
 
Informacje liczbowe o rynku IKE za 2009 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2009 r.Dane za rok 2008

 Informacje liczbowe o rynku IKE za 2008 r.
 Informacje liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2008 r.
 

Dane za rok 2007

Dane liczbowe o rynku IKE wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.
Dane liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2007 r.


Dane za rok 2006

Dane liczbowe o rynku IKE wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
Dane liczbowe o rynku IKE za I półrocze 2006 r.
 

Dane za rok 2005

Informacje liczbowe o rynku IKE wg stanu na dzień 31.12.2005 r.
Informacje liczbowe o rynku IKE wg stanu na dzień 30.06.2005 r.Dane za rok 2004

Informacje liczbowe o rynku IKE wg stanu na dzień 31.12.2004 r. - Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2004 (tablica 1.33)