Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2016

Data aktualizacji:
Do pobrania

Spis tablic

plik .xlsx, 47,7kB
Pobierz

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych

plik .xlsx, 25,2kB
Pobierz

Część II - Informacje o zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 147,9kB
Pobierz

Część III - Zagregowane dane finansowe

plik .xlsx, 176,5kB
Pobierz

Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 54,9kB
Pobierz

Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02

plik .xlsx, 52,9kB
Pobierz