Dane statystyczne - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2013 do 30-09-2016 r.

Data aktualizacji:
Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
3,326%
PKO BP Bankowy OFE
3,073%
Allianz Polska OFE
2,375%
Nordea OFE
2,058%
AXA OFE
1,416%
OFE Pocztylion
1,129%
OFE PZU "Złota Jesień"
0,307%
AEGON OFE
-0,232%
Aviva OFE Aviva BZ WBK 
-1,047%
Nationale-Nederlanden OFE
-2,142%
Pekao OFE
 -2,833%
Generali OFE
 -4 ,848%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

  0,133%