Informacja o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - zmiany w zakresie odpowiedzialności, wysokości odszkodowań i wysokości składki

data aktualizacji