Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przejęcie przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

Data aktualizacji:
     Na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 czerwca 2015 r. jednogłośnie 1  podjęto decyzję o przejęciu przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli przez SGB-Bank SA z dniem 30 czerwca 2015 r., za zgodą banku przejmującego będącego jednocześnie dla Banku Spółdzielczego w Lesznowoli bankiem  zrzeszającym.
Decyzję podjęto na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przejęcie przez bank zrzeszający o stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanym banku spółdzielczym i niezakłóconą obsługę jego klientów. Aktywa przejmowanego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli stanowią około 1% aktywów przejmującego SGB-Banku SA. 
Od 27 kwietnia 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli działał zarząd komisaryczny ustanowiony przez KNF.
Zgodnie z decyzją KNF działalność Banku Spółdzielczego w Lesznowoli będzie zawieszona przez jeden dzień, w dniu 7 czerwca 2015 r. (niedziela). Art. 159 ustawy Prawo bankowe stanowi, że w okresie zawieszenia działalności bank: 
• nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności, i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz wykonaniem poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych; 
• nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania wkładów.
Od 8 czerwca 2015 r. prowadzona będzie obsługa klientów Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w pełnym zakresie. 
Z określonym w decyzji KNF dniem 8 czerwca 2015 r.:
• zarząd komisaryczny Banku Spółdzielczego w Lesznowoli ulega rozwiązaniu, 
• SGB-Bank SA obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Lesznowoli,
• wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Lesznowoli.
Z dniem przejęcia – określonym przez KNF na dzień 30 czerwca 2015 r. – SGB-Bank SA wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Lesznowoli.

1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

Do pobrania

Przejęcie przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

plik .pdf, 205,8kB
Pobierz